Arbejdet med at nivelere "faldende" terrasse.
Birkerød, juli 2019