Fliseterrasse med ordinære betonfliser. Vanløse, juni 2020